Dodany: 2010-12-03 13:39:18
images/ludzie.jpgd8dd0.jpgPartnerstwo publiczno-prywatne zakłada wspólną realizację przedsięwzięć dotyczących sfery publicznej. Partnerstwo publiczno-prywatne to współpraca władz samorządowych i publicznych z podmiotami prywatnymi.

Dodany: 2010-12-03 13:36:24
images/chmurka 3.jpgb0ce9.jpgPartnerstwo publiczno-prywatne jest połączeniem działań władzy publicznej oraz prywatnego kapitału na rzecz realizacji zadań, które pozostawały dotychczas w domenie działalności władzy publicznej.

Dodany: 2010-12-03 13:30:55
images/ludzie.PNG6cdc7.PNGPartnerstwo publiczno-prywatne polega na współpracy między jednostkami administracji publicznej i samorządowej, a prywatnymi przedsiębiorcami w sferze oferowania usług publicznych.