Dodany: 2010-12-03 13:24:51
images/dokumenty.jpg137a4.jpgDotacje unijne można otrzymać po złożeniu wymaganego wniosku w odpowiednim urzędzie. To właśnie wnioski o dotacje unijne pozwalają rozpatrzeć, który z pomysłodawców najlepiej nadaje się do wykorzystania funduszy europejskich.

Dodany: 2010-12-03 13:23:00
images/pieniadze.jpgc1b79.jpgDotacje unijne przeznaczone są na rozwój poszczególnych regionów w kraju, który jest członkiem unii europejskiej. Dotacje unijne w znacznym stopniu wpływają na rozwój państw, które dołączyły do unii później i które nie są aż tak rozwinięte ekonomicznie, jak inne państwa członkowskie.

Dodany: 2010-12-03 13:19:31
images/kasa7.jpg17c12.jpgDotacje unijne, które w ramach pomocy otrzymują państwa członkowskie unii europejskie, są przeznaczone na różnorodne cele. Unia Europejska jest związkiem gospodarczym, politycznym oraz społecznym tych państw, dlatego też kraje bardziej rozwinięte ekonomiczne w ramach pomocy, przekazują fundusze na rozwój krajów mniej zamożnych i mniej zaawansowanych gospodarczo.

Dodany: 2010-12-03 13:15:11
images/uniaeuropejska5.jpg97c83.jpgDotacje unijne są przeznaczone dla wszystkich mieszkańców krajów europejskich, które znajdują się w strukturach Unii Europejskiej. Skorzystać z nich można w ramach poszczególnych programów unijnych realizowanych w każdym kraju.