Dodany: 2010-12-03 13:11:49
images/dlonie2.JPG55903.JPGPartnerstwo publiczno-prywatne to rodzaj działalności polegającej na współpracy pomiędzy jednostkami administracji publicznej i samorządowej, a prywatnymi podmiotami w postaci firm i przedsiębiorców, w sferze siadczenia usług publicznych.

Dodany: 2010-12-03 13:08:31
images/uniaeuropejska2.pngfc8e3.pngUnia Europejska to polityczny, gospodarczy i społeczny związek demokratycznych państw na kontynencie europejskim. Jego powstanie datuje się na 1 listopada 1993 roku, kiedy to Traktat z Maastricht usankcjonował powstanie unii europejskiej.

Dodany: 2010-12-03 13:04:13
images/uniaeuropejska.pngdeb1c.pngUnia Europejska to powstały na mocy Traktatu z Maastricht gospodarczo-polityczny związek demokratycznych państw europejskich. Jego kształtowanie było procesem rozłożonym w czasie i przestrzeni kontynentu europejskiego.

Dodany: 2010-12-03 13:01:06
images/Unia.PNG940ec.PNGUnia Europejska to powstały 1 listopada 1993 na mocy Traktatu z Maastricht gospodarczo-polityczny związek demokratycznych państw europejskich będący efektem wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej zapoczątkowanej po drugiej wojnie światowej.