Dodany: 2010-12-03 13:19:31
images/kasa7.jpg17c12.jpgDotacje unijne, które w ramach pomocy otrzymują państwa członkowskie unii europejskie, są przeznaczone na różnorodne cele. Unia Europejska jest związkiem gospodarczym, politycznym oraz społecznym tych państw, dlatego też kraje bardziej rozwinięte ekonomiczne w ramach pomocy, przekazują fundusze na rozwój krajów mniej zamożnych i mniej zaawansowanych gospodarczo.

Dodany: 2010-12-03 13:15:11
images/uniaeuropejska5.jpg97c83.jpgDotacje unijne są przeznaczone dla wszystkich mieszkańców krajów europejskich, które znajdują się w strukturach Unii Europejskiej. Skorzystać z nich można w ramach poszczególnych programów unijnych realizowanych w każdym kraju.

Dodany: 2010-12-03 13:11:49
images/dlonie2.JPG55903.JPGPartnerstwo publiczno-prywatne to rodzaj działalności polegającej na współpracy pomiędzy jednostkami administracji publicznej i samorządowej, a prywatnymi podmiotami w postaci firm i przedsiębiorców, w sferze siadczenia usług publicznych.

Dodany: 2010-12-03 13:08:31
images/uniaeuropejska2.pngfc8e3.pngUnia Europejska to polityczny, gospodarczy i społeczny związek demokratycznych państw na kontynencie europejskim. Jego powstanie datuje się na 1 listopada 1993 roku, kiedy to Traktat z Maastricht usankcjonował powstanie unii europejskiej.

Dodany: 2010-12-03 13:04:13
images/uniaeuropejska.pngdeb1c.pngUnia Europejska to powstały na mocy Traktatu z Maastricht gospodarczo-polityczny związek demokratycznych państw europejskich. Jego kształtowanie było procesem rozłożonym w czasie i przestrzeni kontynentu europejskiego.