Dodany: 2010-12-03 13:30:55

Innowacyjna gospodarkaPartnerstwo publiczno-prywatne polega na współpracy między jednostkami administracji publicznej i samorządowej, a prywatnymi przedsiębiorcami w sferze oferowania usług publicznych. 

 

Partnerstwo publiczno-prywatne opiera się na wspólnym inwestowaniu kapitału władz samorządowych oraz podmiotów prywatnych w celu świadczenia usług publicznych. Zadaniem partnera publicznego jest świadczenie usług publicznych, do czego obliguje go prawo, natomiast partner prywatny ma prowadzić działalność gospodarczą i osiągać zyski. Partnerstwo publiczno-prywatne zawierane jest w ramach długoterminowej umowy. W jej wyniku powstaje dany budynek, most, droga, autostrada, bibliotek, centrum sportowo-rekreacyjne, które ma pełnić funkcjkcje publiczne oraz przynosić zyski prywatnemu inwestorowi.

 

W ramach programu innowacyjna gospodarka projekty publiczno-prywatne zyskujądodatkowo dofinansowanie z uni europejskiej. Dzięki temu, ich realizacja idzie sprawniej i szybciej. W ramach tego programu powstają firmy, które wdrażają w swoich strukturach wiele różnorodnych rozwiązań innowacyjnych technologicznie..

Dodaj nowy komentarz do artykułu Innowacyjna gospodarka
Nick: