Dodany: 2010-12-03 13:19:31

Na co można przeznaczyć dotacjeDotacje unijne, które w ramach pomocy otrzymują państwa członkowskie unii europejskie, są przeznaczone na różnorodne cele. Unia Europejska jest związkiem gospodarczym, politycznym oraz społecznym tych państw, dlatego też kraje bardziej rozwinięte ekonomiczne w ramach pomocy, przekazują fundusze na rozwój krajów mniej zamożnych i mniej zaawansowanych gospodarczo.

 

Fundusze te oczywiście są przeznaczone na określone ścisłymi zasadami i warunkami cele. Dotacje unijne są realizowane w ramach poszczególnych programów operacyjnych, które są prowadzone we wszystkich krajach unii. serwery zawierające strony o dotacjach unijnych są zazwyczaj bardzo stabilne i nie ma problemu z dotarciem do informacji tam zawartych. Dotacje są wykorzystywane przede wszystkim przez poszczególne regiony wa danym kraju. W ramach programu operacyjnego rozwój polskich wschodniej pieniądze ze środków unijnych służą rozbudowaniu sieci dróg, autostrad, kolei i lotnisk.

 

Budowane są turystyczne porty, bazy, noclegownie, które mają na celu promocję danego regionu. Program innowacyjna gospodarka skierowany jest do przedsiębiorców. Dotacje unijne, które otrzymują są przeznaczone na wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych w danej firmie. Do takich rozwiązań należy montowanie systemów solarnych  lub wiatraków, które dostarczają prąd do przedsiębiorstwa..

Dodaj nowy komentarz do artykułu Na co można przeznaczyć dotacje
Nick: