Dodany: 2010-12-03 13:15:11

Dla kogo dotacje unijneDotacje unijne są przeznaczone dla wszystkich mieszkańców krajów europejskich, które znajdują się w strukturach Unii Europejskiej. Skorzystać z nich można w ramach poszczególnych programów unijnych realizowanych w każdym kraju.

 

W ramach programu innowacyjna gospodarka dotacje unijne są przyznawane tym przedsiębiorcom, którzy w swoich firmach wdrażają najnowsze osiągnięcia techniki. Może być to zastosowanie systemu solarnego do ogrzewania budynku lub dostarczenia do niego prądu. W ramach programu rozwój polski wschodniej o dotacje unijne mogą się starać samorządy, które zdobyte pieniądze przeznaczają na budowanie infrastruktury oraz promowanie swojego regionu poprzez organizację sztandarowych imprez jak festiwale, festyny, jarmarki, na których promują lokalne produkty.

 

Oprócz tego dotacje unijne mogą być wykorzystane w ramach programu kapitał ludzki, zakładającego inwestycje w społeczeństwo. Szkolenia i  konferencje mają na celu podnoszenie kwalifikacji osób bezrobotnych i pracowników zwiększając ich przydatność oraz szanse na rynku pracy. Po dotacje z unii sięgają również rolnicy, w ramach programu rozwój obszarów wiejskich, którzy tworzą nowe miejsca pracy na wsiach w obszarach nie dotyczących rolnictwa..

Dodaj nowy komentarz do artykułu Dla kogo dotacje unijne
Nick: