Dodany: 2010-12-03 13:11:49

Czym jest partnerstwo publiczno-prywatnePartnerstwo publiczno-prywatne to rodzaj działalności polegającej na współpracy pomiędzy jednostkami administracji publicznej i samorządowej, a prywatnymi podmiotami w postaci firm i przedsiębiorców, w sferze siadczenia usług publicznych.

 

Partnerstwo publiczno-prywatne może dotyczyć takich inwestycji jak np. budowanie mieszkań pod wynajem, budowanie centrów sportowo-rekreacyjnych, parkingów, szkół, siedzib władz publicznych. Partnerstwo publiczno-prywatne wiąże się również z inwestycjami w sferze gospodarki komunalnej, jak również z przedsięwzięciami mającymi na celu poprawę stanu infrastruktury drogowej, kolejowej i lotniczej, polegającymi na budowaniu dróg, autostrad, portów czy lotnisk. 

 

Przedsięwzięcia te realizowane są  w oparciu o umowę długoterminową, która zostaje zawarte pomiędzy podmiotem publicznym, którym może być np. Urząd Miasta, a podmiotem prywatnym. Jej celem. Czyli efektem końcowym jest stworzenie składników infrastruktury umożliwiającej świadczenie usług o charakterze publicznym dla społeczeństwa. W ramach takiej umowy, przedsiębiorca prywatny może liczyć na zyski z tytułu zainwestowania własnego kapitału w budowę danego obiektu..

Dodaj nowy komentarz do artykułu Czym jest partnerstwo publiczno-prywatne
Nick: