Dodany: 2010-12-03 13:08:31

Dotacje z UEUnia Europejska to polityczny, gospodarczy i społeczny związek demokratycznych państw na kontynencie europejskim. Jego powstanie datuje się na 1 listopada 1993 roku, kiedy to Traktat z Maastricht usankcjonował powstanie unii europejskiej.

 

Jednak trzeba pamiętać, że powstanie unii rozciągało się w czasie i tak naprawdę trwało od końca II wojny światowej. Początkowo do unii przystąpiły państwa rozwinięte gospodarczo jak Niemcy, Francja, Belgia, Holandia, Dania i Włochy. Potem w kolejnych latach dołączały następne kraje z kontynentu europejskiego. Oprócz tego, że państwa te tworzą ścisły związek polityczno, militarno, gospodarczo, społeczny wspierają się we wszystkich działaniach, w tym działaniach ekonomicznych.

 

Do takich działań należy między innymi wspieranie rozwoju ekonomicznego państw rozwijających się gospodarczo. W tym celu stosuje się dotacje z unii. Dotacje z unii są wykorzystywane przez poszczególne regiony danego państwa w różnych celach. Dotacje z unii mogą być przeznaczone na rozbudowę infrastruktury drogowej, kolejowej i lotniczej. .

Dodaj nowy komentarz do artykułu Dotacje z UE
Nick: