Dodany: 2010-12-03 13:01:06

Powstanie UEUnia Europejska to powstały 1 listopada 1993 na mocy Traktatu z Maastricht gospodarczo-polityczny związek demokratycznych państw europejskich będący efektem wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej zapoczątkowanej po drugiej wojnie światowej.

 

Powstanie Unii Europejskiej to proces, który trwa już dziesiątki lat. Jest on rozłożony w czasie i na przestrzeni całego kontynenty europejskiego. Członkostwo w unii obwarowane jest wieloma zasadami oraz warunkami, które należy spełnić. Początkowo Unia Europejska składała się z państw rozwiniętych gospodarczo jak Niemcy, Francja, Belgia, Holandia, Luksemburg, Austria i Włochy. Następnie, w wyniku podpisywania kolejnych traktatów dołączały do niej kolejne państwa, Węgry, Norwegia, Dania, Szwecja, Polska, Ukraina, Cypr, Hiszpania, Portugalia.

 

Członkostwo w Unii Europejskiej wiąże się przede wszystkim z dotacjami. Dotacje z unii to forma pieniężnej pomocy przeznaczona na konkretny cel. dotacje z unii mogą być pomocą finansową przeznaczoną na rozbudową infrastruktury, na rozwój kulturalny, na inwestycje w innowacyjną gospodarkę, na inwestycje w kapitał ludzki, szkolenia oraz konferencja podnoszące kwalifikacje pracowników oraz bezrobotnych. Dotacje z unii są wykorzystywane przez wszystkie województwa w Polsce. Najintensywniej w woj. warmińsko-mazurskim..

Dodaj nowy komentarz do artykułu Powstanie UE
Nick: