Dodany: 2010-12-03 13:39:18
images/ludzie.jpgd8dd0.jpgPartnerstwo publiczno-prywatne zakłada wspólną realizację przedsięwzięć dotyczących sfery publicznej. Partnerstwo publiczno-prywatne to współpraca władz samorządowych i publicznych z podmiotami prywatnymi.

Dodany: 2010-12-03 13:36:24
images/chmurka 3.jpgb0ce9.jpgPartnerstwo publiczno-prywatne jest połączeniem działań władzy publicznej oraz prywatnego kapitału na rzecz realizacji zadań, które pozostawały dotychczas w domenie działalności władzy publicznej.

Dodany: 2010-12-03 13:30:55
images/ludzie.PNG6cdc7.PNGPartnerstwo publiczno-prywatne polega na współpracy między jednostkami administracji publicznej i samorządowej, a prywatnymi przedsiębiorcami w sferze oferowania usług publicznych. 

Dodany: 2010-12-03 13:24:51
images/dokumenty.jpg137a4.jpgDotacje unijne można otrzymać po złożeniu wymaganego wniosku w odpowiednim urzędzie. To właśnie wnioski o dotacje unijne pozwalają rozpatrzeć, który z pomysłodawców najlepiej nadaje się do wykorzystania funduszy europejskich.

Dodany: 2010-12-03 13:23:00
images/pieniadze.jpgc1b79.jpgDotacje unijne przeznaczone są na rozwój poszczególnych regionów w kraju, który jest członkiem unii europejskiej. Dotacje unijne w znacznym stopniu wpływają na rozwój państw, które dołączyły do unii później i które nie są aż tak rozwinięte ekonomicznie, jak inne państwa członkowskie.